Människans bästa vän

Den som avstår från autoklav i sin verksamhet måste vara enfaldig. Det finns inget bättre sätt att skydda operationsverktyg, piercing-nålar eller tandborrar från mikroorganismer, virus och bakterier. En autoklav är utan tvivel steriliseringsinstrumentens okrönte konung. Den har ett särskilt temperament. När den ryter till kan värmen stiga upp till 160 °C. Inget annat steriliseringsverktyg kan mäta sig med autoklaven i effektivitet. Hur värmer man upp en villa? Du kan t.ex. ansluta dig till fjärrvärme. Ett annat alternativ är värmepump, direktverkande el, eller oljepanna. På samma sätt kan du välja olika verktyg för din desinfektering. Allt handlar om vilka mål du vill uppnå. Diskdesinfektor och spoldesinfektor är t.ex. lämpliga för att sterilisera medicinska instrument som inte varit i direktkontakt med djur eller människor.

Kemisk autoklavering

Det finns även något som heter lågtemperatur-sterilisering, så kallad sterrad, men då använder man väteperoxid istället för vattenånga. Fördelen med denna steriliseringsmetod är att den leder till minskat slitage på instrumenten. Problemet är att väteperoxiden kan absorberas av förpackningsmaterialet. Dessutom är vattenånga betydligt billigare. Autoklavering inom sjukvården handlar det om att förstå bakteriernas språk, och förebygga vårdrelaterade infektioner. Autoklavens packningar och ventiler måste kontinuerligt testas. Om autoklaven läcker kan den inte användas. Läckaget kan ibland inte vara synligt för blotta ögat utan man måste värma upp maskinen och testa autoklaven för att undersöka dess funktioner.

En autoklav skapar frihet

Att äta konservmat har dåligt rykte men frågan är hur vi skulle kunna leva om vi inte hade tillgång till autoklaverad mat? Konserverna skapade en ny skön värld av mångfald i livsmedelsbutiken, och gjorde att vi kunde skära ner tiden vi lade på matlagning, för att i stället ägna åt oss att se på TV, idrotta, eller läsa läxor med våra barn. Du kanske förstår varför man kallar autoklaven för bakteriernas dödsfiende? Det är övertrycket i en autoklav som gör att man uppnår de höga temperaturerna. En annan förutsättning är att luften avlägsnas ur autoklaven med hjälp av en vakuumpump. En autoklav som används i livsmedelsindustrin ser kul ut, den påminner om en robot med sina antenner och runda kropp. På kontrollpanelen sitter faktiskt en klocka som mäter tryck och den ser ut som ett öga.

Om det är något du gärna vill undvika så är det att stoppa handen i en autoklav när programmet körs. Poängen är ju att den intensiva hettan ska döda bakterier. Värmen kan uppgå till 160 °C i en autoklav om man steriliserar med torr värme och processen pågår mellan fyra och tjugo minuter. De rigorösa säkerhetsföreskrifterna för användning av autoklav gör dock att olyckor är ovanliga.