Har du råd med ett lån?

Att ta ett lån kan kännas som en enkel utväg för att lösa en trasslig ekonomisk situation. I en del fall kan ett lån från företagslån.net vara en bra lösning och vara det som faktiskt hjälper dig. Men att ta ett lån är inget du bör göra lättvindigt och du bör räkna på om du faktiskt kommer att ha råd med ett lån. Ett privatlån som inte betalas av enligt planen kan bli enormt dyrt i slutändan och stjälpa mycket mer än vad det hjälper.

Innan du tar ett lån bör du därför alltid räkna på om du faktiskt har råd med att låna. Även om långivaren anser att du har det och beviljar dig ett lån, bör du också göra en egen bedömning.

Räkna på månadskostnaden

Räkna alltid på den slutliga månadskostnaden för lånet du planerar att ta. Förhoppningsvis kommer månadskostnaden att minska ju mer du betalar av lånet, men det kan ibland gå långsamt. Anledningen till det är att för många blancolån är räntan hög, men amorteringen låg. Och eftersom räntan hela tiden baseras på den kvarvarande lånesumman, kommer den inte minska speciellt mycket om du inte heller amorterar mycket.

Räkna därför ut hur mycket du kommer betala i snitt de kommande månaderna eller kanske till och med år beroende på hur stort lån du har tagit och hur lång avbetalningstid du har.

Kommer du att kunna betala varje månad?

När du har räknat ut månadsavgifterna kommer du att behöva räkna på din egen budget för att se över så att du verkligen har råd att betala på lånet varje månad. Räkna också med vad som händer om du skulle få lägre inkomst någon månad eller till och med bli av med inkomsten, till exempel om du blir sjuk eller arbetslös. Långivaren kommer att vilja ha sina pengar trots att dina ekonomiska förutsättningar förändras.

Kan du spara pengar och även betala av lånet samtidigt?

Alla människor bör spara ihop till en ekonomisk buffert. Hur stor den behöver vara beror på helt på hur ditt liv ser ut. Någon som bor i en villa behöver exempelvis en större buffert än någon som bor i en hyresrätt. Har du en buffert finns det också en chans att du nästa gång kanske inte behöver ta ett lån, utan istället kan lösa din ekonomiska situation med sparade pengar.

Därför är det viktigt att kunna spara pengar även när du betalar av på ditt lån. Det är därför något du bör räkna med i din budget, du vill kunna lägga undan en summa pengar till sparande samtidigt som du betalar av ditt lån.

Räkna på hur mycket du kommer ha betalat i slutändan

Ibland hamnar man i en situation där man helt enkelt inte har något annat val än att ta ett lån.Det bästa du kan göra då är att försöka hitta ett lån med så bra villkor och låg ränta som möjligt. Men det är bra att alltid räkna på hur mycket pengar du kommer ha betalat i slutändan. När det gäller många lån blir tyvärr den summan enormt mycket större än vad själva lånebeloppet är.

Vi rekommenderar därför att du alltid räknar på hur mycket den slutliga summan blir, och sedan gör din bedömning därifrån om det är värt att ta lånet eller inte. Tänk också på att vissa lån har villkor som gör att du inte kan betala av lånet i förtid, eller att det kommer att kosta dig en viss summa för att lösa ut lånet snabbare än den avtalade återbetalningstiden. Läs därför alltid villkoren ordentligt innan du tar ett lån.