Krav på företag som arbetar med elinstallationer 

Som elinstallationsföretag finns det vissa krav som måste uppfyllas för att få verka i branschen som Göteborg Elektriker. Det innefattar bland annat hur elinstallationer ska utföras på ett säkert och korrekt sätt. Elinstallationsföretaget som utför en elinstallation ansvarar för att alla krav uppfylls.  

Krav elinstallationsföretag måste följa 

Följande krav måste alla elinstallationsföretag som verkar i branschen följa. Vissa undantag kan dock förekomma. 

  • Företaget måste ha och följa ett egenkontrollprogram 
  • Det måste finnas åtminstone en elinstallatör på företaget för regelefterlevnad 
  • Om företaget arbetar med att utföra elinstallationer på andras anläggningar måste verksamheten registreras hos Elsäkerhetsverket. Om elinstallationer endast sker på egen anläggning krävs ingen registrering. 
  • Elinstallationsföretag som arbetar på annan anläggning måste uppge en person som agerar kontaktperson för företag. Denna person blir Elsäkerhetsverkets kontaktperson vid ärenden som exempelvis tillsyn. Det spelar ingen roll vem denna person är. 

Krav på elinstallationsarbete  read more

Krav på företag som arbetar med elinstallationer  Read More »